Вторник 18, Юни 2024г.

Донка Козалиева - директор

Антония Георчева - педагогически съветник 

Стефка Янева - старши учител предучилищна група

Мария Куртова - учител     

Спаска Тодорова - учител   

Надя Иванова - старши учител                          

Мария Владева - старши учител 

Таня Стоилова   - старши учител

Виолета Бойкова - старши учител    

Гергана Стоева  - старши учител

Нели Ванкова - старши учител           

Таня Дойчева - учител

Стоянка Маврева - учител       

Дарина Андреева - учител

Габриела Александрова - учител     

Павлина Инджова  - старши учител

Таня Тананова - учител   

Мария Христонова - учител

Светла Караиванова - учител

Петя Желева - старши учител 

Христиана Арабаджиева - учител

 

Сподели: