Петък 19, Август 2022г.

Донка Козалиева - директор

Антония Янева - психолог

  

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

ПГ Стефка Янева - старши учител предучилищна група

1 а клас Надя Иванова - старши учител                          

1 б клас Мария Владева - старши учител 

2 а клас Виолета Бойкова - старши учител 

2 б клас Таня Стоилова   - старши учител      

3 а клас Гергана Стоева  - старши учител

3 б клас Нели Ванкова - старши учител

4 а клас Мария Куртова - учител     

4 б клас Спаска Тодорова - учител                        

Таня Дойчева - учител

Стоянка Маврева - учител       

 

Учители в група за целодневно обучение:

Дарина Андреева - учител

Габриела Александрова - учител     

Павлина Инджова  - старши учител

Таня Тананова - учител   

Мария Христонова - учител

Светла Караиванова - учител

Петя Желева - старши учител 

 

Сподели: