Събота 16, Януари 2021г.

Донка Козалиева - директор

Антония Янева - психолог

 

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

Стефка Янева - старши учител предучилищна група

Виолета Бойкова - старши учител

Таня Стоилова - старши учител      

Гергана Стоева - старши учител

Нели Ванкова - старши учител

Дочка Кючукова - главен учител     

Таня Иванова - старши учител                        

Надя Иванова - старши учител                          

Мария Владева - старши учител  

Мария Христонова - учител

Стоянка Маврева - учител         

Учители в група за целодневно обучение:

Валентина Пушкарова - старши учител 

Таня Тананова - учител              

Павлина Инджова  - старши учител

Светла Караиванова - учител

Спаска Тодорова - учител

Петя Желева - старши учител 

Дарина Андреева - учител

Сподели: