Неделя 01, Октомври 2023г.

Елка Казакова                  - счетоводител

Невена Русева                 - завеждащ "Човешки ресурси"

Иван  Стратиев                - шофьор на училищния автобус

Маргарита Анастасова   - мед. сестра

Сподели: