Сряда 29, Май 2024г.

Светлана Илиева              - счетоводител

Невена Русева                 - завеждащ "Човешки ресурси"

Александър Паронов      - шофьор на училищния автобус

Маргарита Анастасова   - мед. сестра

Сподели: