Събота 16, Януари 2021г.

Елка Казакова              - счетоводител

Невена Русева              - завеждащ "Човешки ресурси"

Иван   Стратиев            - шофьор на училищния автобус

Маргирита Анастасова- мед.сестра

Мария Нинева              - медиатор 0.5

Сподели: