Вторник 01, Декември 2020г.

   

 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ  НУ „ХРИСТО БОТЕВ”

                                    ГР. ЛЮБИМЕЦ    ЗА  2019 / 2020  УЧЕБНА ГОДИНА

 

                                             Разписание на часовете в групите ЦОУД

Режимен момент

                Начало

               Край

          Часове

час

13.00 часа

13.40 часа

Спорт и отдих

II час

13.40 часа

14.20 часа

Самоподготовка

III час

14.30 часа

15.10 часа

Самоподготовка

IV час

15.10 часа

15.50 часа

Занимания по интереси

V час

15.50 часа

16.30 часа

Занимания по интереси

VI час

16.30 часа

17.10 часа

Спорт и отдих

        

   За учениците от  I  и  II  клас продължителността на всеки учебен час е 35 минути.

                                                                        

                                                                          Директор :  ………………………..

                                                                                                   / Д. Козалиева /

 

 

Сподели: