Неделя 01, Октомври 2023г.

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРИ  НУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР. ЛЮБИМЕЦ    ЗА  2023/2024  УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПРЕДИ  ОБЯД

/за дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък/

Режимен момент

   Начало

                    Край                       

    Почивка / междучасие

 I,  II клас

III,  IV клас

I  час

8.00 часа

  8.35 часа

8.40 часа

 

Между всички часове почивката е 10 мин.

Голямото междучасие е 20 мин. между 2 и 3 час от 9.30 ч. до 9.50 ч.

II час

8.50  часа

  9.25 часа

9.30 часа

III час

9.50 часа

10.25 часа

10.30 часа

IV час

10.40 часа

11.15 часа

11.20 часа

V час

11.30 часа

12.05 часа

12.10 часа

VI час

12.20 часа

12.55 часа

13.00 часа

            За учениците от  I  и  II  клас продължителността на всеки учебен час е 35 минути.

           За учениците от III  и  IV клас продължителността на всеки учебен час е 40 минути.

 

Разписание на часовете в групите ЦОУД

 

Режимен момент

                Начало

               Край

Часове

I  час

13.00 часа

13.40 часа

Спорт и отдих

II час

13.40 часа

14.20 часа

Самоподготовка

III час

14.30 часа

15.10 часа

Самоподготовка

IV час

15.10 часа

15.50 часа

Занимания по интереси

V час

15.50 часа

16.30 часа

Занимания по интереси

VI час

16.30 часа

17.10 часа

Спорт и отдих

            За учениците от  I  и  II  клас продължителността на всеки учебен час е 35 минути.

                                                                                       

                                                                              Директор :  ………………………. 

                                                                                                 /Д. Козалиева/

                          

 

 

 

 

Сподели: