Събота 15, Май 2021г.

Групи  за учебната 2020/2021 г.

I A  и Б  клас - г-жа Дарина Андреева

ІI А клас - г-жа Габриела Александрова

II Б клас – г-жа Павлина Инджова

III А  клас – г-жа Таня Тананова

III Б  клас – г-жа Мария Христонова

IV А клас – г-жа Светла Караиванова

IV Б клас – г-жа Петя Желева

 

 

 

 

Сподели: