Неделя 01, Октомври 2023г.

ГРУПИ ЦДО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

І А клас - г-жа Габриела Александрова

I Б клас – г-жа Павлина Инджова

II А  клас – г-жа Мария Христонова

II Б  клас – г-жа Таня Тананова

III А клас – г-жа Светла Караиванова

III Б клас – г-жа Петя Желева

IV A и Б  клас - г-жа Дарина Андреева

 

 

 

 

Сподели: