Неделя 01, Октомври 2023г.

 

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Начално училище „Христо Ботев“

ЕИК/Булстат: 000891294

Адрес:  ул. „Христо Ботев“ № 12, гр. Любимец, обл. Хасково, п.к. 6550;

Телефон:  0882 550575

Ел. поща:  nu_xr.botev@abv.bg

Интернет страница: www.nu-hristo-botev.com/      

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Име: Живко Павлов

Ел. поща: office@adpo.bg

Тел: 02/492 0 112

Интернет страница: www.adpo.bg

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Сподели: