Сряда 29, Май 2024г.

ЮБИЛЕЕН КОНКУРС "ХРИСТО БОТЕВ - В МОЕТО СЪРЦЕ"

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ЦЕЛ:

Конкурсът се провежда по случай 100-годишния юбилей на Начално училище „Христо Ботев“, гр. Любимец, с подкрепата на  Общонародна фондация "Христо Ботйов".

 Целта на конкурса е  участниците да изразят своето отношение към поета и револиционер- Христо Ботев, чрез творбите си.

 РЕГЛАМЕНТ:

 В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас и деца от подготвителна група, от училища на територията на цялата страна, в следните направления:

  1. Литературно творчество (поезия и проза)

Участниците се разпределят в три възрастови групи:

  • Първа група -   І –  ІІ клас
  • Втора група -   ІІІ -  ІV клас
  • Трета група - V- VІІ клас

Написани от тях стихотворение, разказ, есе или приказка по темата на конкурса се изпращат в три екземпляра.

Всяка творба трябва да съдържа следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail, декларация за информирано съгласие (приложение към статута).

  1. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство)

Участниците се разпределят в три възрастови групи:

  • Първа група - / ПГ/ І – ІІ клас
  • Втора група ІІІ -  ІV клас
  • Трета група V- VІІ клас

       А. Раздел   -  Рисунка

       Всеки участник изпраща не повече от две рисунки по темата на конкурса с размери 35 х 50 см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели , графика, молив, туш, колаж. Рисунките не трябва да са гледани /копирани/ от списание, картички и илюстровани книги.

 На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail, декларация за информирано съгласие (приложение към статута).

Б. Раздел  -  Приложно изкуство

       Учениците могат да участват с изработени от тях от различни материали – пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми и др.

     Творбите трябва да бъдат придружени с информация за: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail, декларация за информирано съгласие (приложение към статута).

 КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 12.05.2023 г. на адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, 6550, ул. „Христо Ботев“№12,  НУ „Христо Ботев“

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния конкурс „Христо Ботев” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Отличените участници в трите раздела ще получат грамоти и материални награди.

            Обявяването на резултатите, церемонията по награждаването на отличените участници и официалното откриване на изложбата ще се състоят на 26.05.2023 г., от 11.30 часа.

            Изпратените конкурсни експонати и рисунки не се връщат. Остават за съхранение в музейната сбирка на НУ „Христо Ботев, за да бъдат изложени с учебни или представителни цели.

            Наградите се получават в деня на откриването на изложбата или до 3 месеца от тази дата, след което остават в наградния фонд на училището.

 Декларация за информирано съгласие

За допълнителна информация:

тел.: 0882550575

e-mail: nu_xr.botev@abv.bg

 

Сподели: